William Somerset Maugham — Santuoka iš išskaičiavimo

pagal |

William Somerset Maugham — Santuoka iš išskaičiavimo

William Somerset Maugham – garsus dvidešimtojo amžiaus rašytojas, sukūręs ne vieną įsimintiną ir reikšmingą kūrinį. Autorius rašė romanus, pjeses ir trumpas istorijas. Knyga „Santuoka iš išskaičiavimo“ yra pirmą kartą lietuviškai leidžiamas William Somerset Maugham apsakymų rinkinys.

Britų literatūros klasikas William Somerset Maugham vertinamas už tai, kad savo kūriniuose taikliai jaučia veikėjų santykius, įžvelgia žmogaus slapčiausius troškimus, drąsiai parodo ydas ir trūkumus. Neretai skaitytojas itin aiškiai mato blogąsias personažų puses. Pats autorius sako, kad jis neišranda kažko naujo, nes didžiausios tiesios yra senos, kaip pasaulis.

Apsakymų rinkinio „Santuoka iš išskaičiavimo“ veikėjų patirtys labai skirtingos. Tačiau juos vienija bendražmogiškas vidinių prieštaravimų pasaulis. Knygos istorijų personažai stiprūs, su jais lengva susitapatinti. Čia sutiksime empatijos stokojantį pulkininką, kuris atsisako matyti, kokia talentinga jo žmona, nepaisant to, kad ja atvirai žavisi visuomenė.
Susipažinsime su bažnyčios tarnautoju, kuris nemoka skaityti, tačiau laimingų atsitikimų dėka šis trūkumas jam nutiesia kelią į sėkmingą ateitį.
Stebėsime, kaip apsakymo veikėjas, iškeliavęs į egzotiškus kraštus, atranda vidinę laisvę, tačiau visuomenė ir būsima žmona jį pasmerkia ir nesupranta „nepadoraus“ noro atrasti save.
Dar vienas herojus bando išsilaisvinti iš aplinkos primetamų normų, o kitas bėga nuo sužadėtinės, kuri pasiryžusi keliauti, kad ir į kitą pasaulio kraštą bei susirasti savo mylimąjį.

William Somerset Maugham nenusižengia savo stiliui ir rinktinės „Santuoka iš išskaičiavimo“ apsakymuose supina pikantišką aplinką, gyvenimo beprasmybę, banalius jausmus, svarbiausias gyvenimo tiesas, vertybines įžvalgas. Tekstai atviri, iš jų dvelkia cinizmas, apnuoginamos visuomenės ydos ir viską supa paprasčiausias kasdieninis žmonių gyvenimas.

William Somerset Maugham (1874-1965) – garsus dvidešimtojo amžius britų autorius, rašęs romanus, pjeses bei trumpas istorijas. Rašytojas gimė prancūzų ambasadoriaus ir gydytojos šeimoje, Prancūzijoje. Po motinos mirties būsimas rašytojas buvo parsiųstas į giminaičių šeimą Anglijoje. Rašyti William Somerset Maugham pradėjo šešiolikos metų. 1897-tais metais pasirodė pirmasis sėkmės sulaukęs romanas „Liza iš Lambeto“.
Pirmojo pasaulinio karo metu William Somerset Maugham buvo britų šnipas ir laiką leido Rusijoje. Šią patirtį jis aprašė apsakymų rinkinyje „Ashenden, British agent“.
Į lietuvių kalbą yra išversti garsiausi autoriaus romanai „Aistrų našta“, „Mėnulis ir skatikas“, „Pyragai ir alus“, „Teatras“.

Iš anglų kalbos vertė Gražvydas Kirvaitis