Walter Scott — Aivenhas

pagal |

Walter Scott — Aivenhas

Vienas reikšmingiausių Skoto romanų yra ir „Aivenhas“ (1819). Jame atsiskleidžia XII a. Anglija, epocha, kai dar tebebuvo gyva nesantaika tarp normanų, XI amžiaus pabaigoje užkariavusių Angliją, ir anglosaksų, tautos, kuri ją valdė keletą amžių, bet į pirmą planą jau buvo iškilę prieštaravimai taip pavergtų baudžiauninkų valstiečių ir feodalų apskritai, kai vyko istoriškai pažangi kova dėl Anglijos centralizavimo, ir karalius, stambiausias feodalas Anglijoje, stengėsi smulkesnius feodalus pajungti sau, sukurti monolitinę karalystę.