Vytautas Veteikis — Dangus visuomet žydras

pagal |

Vytautas Veteikis — Dangus visuomet žydras

„Dangus visuomet žydras”— pirma Vyt. Veteikio originali knyga. Iki šio jis skaitytojui buvo žinomas kaip kelių atsiminimų knygų literatūrinis bendraautoris. Vyt. Veteikis paruošė spaudai J. Pranckūno atsiminimų knygą „Pavasario vėjas gaivus”, Z. Bridikio „Partizanų takais” ir B. Bračo „Šuolis per geležinkelį”. Keletas jo apsakymų, vaizdelių ir apybraižų buvo išspausdinta „Tarybiniame mokytojuje“, rajoninėje spaudoje bei Šiaulių miesto laikraštyje „Raudonoji vėliava”.