Vytautas Petkevičius — Didelis ir mažas (1983)

pagal |

Vytautas Petkevičius — Didelis ir mažas (1983)

Apsakymų rinkinys, kurį sudaro pluoštas apsakymų ir pakartotinai leidžiami „Visi prieš vieną“ kūrinėliai.

Rašytojas, moralinėj plotmėj gvildendamas žmogaus santykio su gamta temą, kelia aktualias humanistines mintis.

(Visited 8 times, 1 visits today)