Vytautas Petkevičius — Didelis ir mažas (1983)

pagal |

Vytautas Petkevičius — Didelis ir mažas (1983)

Apsakymų rinkinys, kurį sudaro pluoštas apsakymų ir pakartotinai leidžiami „Visi prieš vieną“ kūrinėliai.

Rašytojas, moralinėj plotmėj gvildendamas žmogaus santykio su gamta temą, kelia aktualias humanistines mintis.