Vytautas Misevičius — Čičinskas

pagal |

Vytautas Misevičius — Čičinskas

Čičinsko legenda žinoma ne tik Lietuvoje. Jos garsas nuo seno pasklidęs ir Baltarusijoje, Lenkijoje, Latvijoje ir kitur. Legendos prototipas iš tikrųjų gyvenęs Lietuvoje , buvęs labai gobšus, kalvinistas, žiauriai elgęsis su beteisiais baudžiauninkais., po mirties palaidotas katalikų kapinėse. Katalikų dvasininkai, nekęsdami kalvinisto, nakčia slaptai jį iškasė, paskleisdami lengvatikių žmonių tarpe gandą, kad žemė nepriima bažnyčios niekintojo. Perpasakojamas įvykis apaugo įvairiais pagražinimais ir tapo legenda.

(Visited 6 times, 1 visits today)