Vladimir Vasiljev & Ana Kitajeva — Einantys į naktį

pagal |

Vladimir Vasiljev & Ana Kitajeva — Einantys į naktį

Virš šio pasaulio šviečia dvi saulės — mėlynasis Mearas ir raudonasis Četanas. Du jaunuoliai — vulchas Moranas ir karsa Turė — bėga per Laukinius kraštus į Akmeninį mišką. Iš ten dar niekas nėra grįžęs gyvas. Burtininkai težino, kad Akmeniniame miške užslinks Naktis, o kas bus po to — gūdi paslaptis. Tačiau kelias labai tolimas ir pavojingas, juolab kad Moraną ir Turę persekioja visi, kas gali — mat jie vilkolakiai, kurie šiame pasaulyje yra prakeikti.

(Visited 5 times, 1 visits today)