Vladimir Nabokov — Tikras Sebastiano Naito gyvenimas

pagal |

Vladimir Nabokov — Tikras Sebastiano Naito gyvenimas

Aprašymas

„Tikrasis Sebastiano Naito gyvenimas“ (1940) – pirmas V. Nabokovo angliškai parašytas romanas. Juo autorius aiškiai parodė, kad naujuoju instrumentu (anglų kalba) jis griežia taip pat virtuoziškai, kaip ir rusiškuoju. Kaip ir kiti rašytojo kūriniai, šis romanas pasižymi itin subtilia kalba ir meniškai perteikiamais išgyvenimų niuansais, nestokojama žaismingumo, paradoksų, ironijos.

Kūrinio pasakotojas bando atskleisti mįslingo personažo, mirusio rašytojo, tikrąjį gyvenimą. Įvairiose situacijose pasirodo, kad jis eina klaidingais pėdsakais, esama panašumų į detektyvinę istoriją, tačiau šioje knygoje vyrauja intelektinės bei literatūrinės mįslės. Rašytojo Sebastiano Naito biografijoje mįslingai susipina jo kūrinių bei gyvenimo plotmės, ryškėja du paslaptingi meilės romanai. Šio personažo, fiktyvaus rašytojo, emigravusio iš Rusijos, gimimo metai ir kai kurios gyvenimo bei kūrybos aplinkybės panašios į paties V. Nabokovo, bet autorius kūrybingai pina kitokias, intriguojančias, gyvenimo bei kūrybos peripetijas.

Tai – daugiasluoksnis romanas, įdomus tikrovės ir fantazijos pasaulių sąlytis. Viena svarbiausių temų – asmens tapatybės problema ir sunkumai, kylantys siekiant mintims bei patirčiai suteikti adekvačią žodinę formą.