Vladimir Bešanov — 1944-ieji. Stalino pergalių kaina

pagal |

Vladimir Bešanov — 1944-ieji. Stalino pergalių kaina

Baltarusių istoriko Vladimiro Bešanovo knyga „1944-ieji. Stalino pergalių kaina“ yra puikus naujo požiūrio į Antrojo pasaulinio karo istoriją pavyzdys.

Vladimiras Bešanovas priklauso tų istorikų grupei, kurie, kategoriškai neigdami sovietinę istoriografiją, stengiasi argumentuotai atkurti „išplėštus istorijos puslapius“. Autorius, panaudodamas įvairius instrumentus, nuo amžininkų liudijimų iki statistinių duomenų, demaskuoja oficialiuosius sovietinius mitus. Vladimiras Bešanovas savo dėmesį sąmoningai nukreipia į nutylėtas karo istorijos detales, bet nesivaiko pigaus sensacingumo. Savo knygose jis nuosekliai pasakoja istoriją, tyrinėdamas karo etapus, dalinių dislokacijas, pozicijas, planus, operacijas ir rezultatus.

„1944-ieji. Stalino pergalių kaina“ skirti žymiesiems „dešimčiai Stalino smūgių“, po kurių 1944-ais metais buvo atkovota vokiečių okupuota Sovietų Sąjungos teritorija, iš karo veiksmų pašalinti Hitlerio sąjungininkai, o Raudonoji Armija priartėjo prie Trečiojo Reicho sienų. Tai visiems žinomi faktai. Bet koks velnias slypi detalėse? Kokią kainą teko sumokėti už tuos „dešimt smūgių“?

Vladimiras Bešanovas įdėmiai analizuoja kiekvieną jų, parodydamas „Stalino smūgių“ klaidas ir pasiskaičiavimus, kainavusius šimtus tūkstančių sovietų kareivių ir karininkų gyvybių. Knygoje „1944-ieji. Stalino pergalių kaina“ autorius parodo, kad Raudonoji Armija po trejų karo metų smarkiai pasikeitė – pagerėjo ginklai, logistika ir organizacija, bet sovietų generolai neatsisakė savo pagrindinės taktikos – pergalės kaina nesvarbi, kareivių gyvybių saugoti nereikia. Vladimiras Bešanovas įrodo, kad per 1944-uosius vokiečiai neteko kur kas mažiau karių ir technikos nei sovietai. Vermachtas demonstravo nepalyginti geresnį nei Raudonoji armija gebėjimą kautis, nepaisant SSRS ekonominio pranašumo ir milžiniškos Sąjungininkų pagalbos. „1944-ieji. Stalino pergalių kaina“ daug rašoma ir apie Antrojo fronto, atidaryto 1944 m. birželį svarbą. Šiuose skyriuose autorius neakivaizdžiai ir sėkmingai ginčijasi su istorijos revizionistais, teigiančiais, kad Sovietų Sąjunga būtų nugalėjusi nacistinę Vokietiją ir be sąjungininkų atidaryto Antrojo fronto.

Vladimiras Bešanovas gyvena Baltarusijoje, Breste. Nuo 2000 metų jis parašė keliolika Antrojo psaulinio karo istorijai skirtų knygų, kai kurios iš jų sulaukė 5-7 papildomų leidimų. Istorikas iki 1992-ų metų buvo Sovietų Sąjungos karinio jūrų laivyno karininkas, į atsargą išėjo turėdamas III-io rango kapitono laipsnį.

Iš rusų kalbos vertė Vytautas Leščinskas