Vladas Banaitis — Už akmeninių sienų

pagal |

Vladas Banaitis — Už akmeninių sienų

Knygoje vyrauja komunistų gyvenimo ir kovos vaizdai fašistų kalėjimuose. Skaitytojas supažindinamas ne tik su žiauria ano meto kalinimo sistema, bet prieš jo akis iškyla gausus būrys nepabūgusių smurto revoliucionierių