Vincas Krėvė — Skirgaila

pagal |

Vincas Krėvė — Skirgaila

Pirmasis dramos “Skirgaila” variantas buvo parašytas Kaukaze pirmojo pasaulinio karo metu. Kai režisierius B.Dauguvietis norėjo pastatyti ją Kauno Valstybės Teatre, V.Krėvė 1924 m. vasarą dramą perkūrė lietuviškai, ją žymiai pakeisdamas ir papildydamas.
“Skirgaila” — tai keturių dalių istorinė drama iš senovės lietuvių gyvenimo, vaizduojanti 14 a. pabaigos Lietuvos valdovą Skirgailą ir to meto politines, kultūrines ir religines problemas. Dramoje atskleidžiama tragiška Skirgailos kova su aplinkiniais ir su savimi.
Dėl psichologinio gilumo, charakterių ryškumo ir draminės kompozicijos “Skirgaila” yra vienas žymiausių ne tik Krėvės, bet ir visos lietuvių dramaturgijos veikalų. Reikšmingu turiniu, stiprių charakterių ir žmogiškų aistrų atskleidimu, tobula dramine kompozicija šis veikalas gali būti statomas greta geriausių pasaulinės darmaturgijos pavyzdžių.
Drama turi ir istoriografinę reikšmę. Skirgaila — tai simbolistinis epochos asmuo, kurio nusivylime juntame visos pagoniškosios Lietuvos išgyventąją tragediją.

(Visited 1 929 times, 1 visits today)