Venantas Mačiekus & kt. — Širvintos

pagal |

Venantas Mačiekus & kt. — Širvintos

Serija: „Lietuvos valsčiai #5“.

Knyga skiriama

 

LIETUVOS TŪKSTANTMEČIUI 1009–2009

 

ŠIRVINTŲ 525 METŲ JUBILIEJUI 1475–2000

 

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DEŠIMTMEČIUI 1990–2000

 

 

Širvintos kiekvieno susipratusio lietuvio sąmonėje asocijuojasi su žūtbūtinėmis 1920 m. kovomis už Lietuvos Nepriklausomybę, su prigimtinių lietuvių kalvos teisių gynimu nuo svetimos šalies agresorių. Ši kraštotyros monografija – tai pirmasis bandymas apžvelgti Širvintų miesto ir valsčiaus istoriją nuo seniausių laikų iki šių dienų. Monografijos skaitytojas suras daug medžiagos apie pirmųjų šio krašto gyventojų įsikūrimą ir plėtimąsi, bažnyčių statybas, mokyklų kūrimąsi ir augimą, širvintiškių priešinimąsi okupantams, pirmąjį antrąsyk atgautos Nepriklausomybės dešimtmetį, įžymius šio krašto žmones. Knygoje taip pat aprašoma šio krašto medžiaginė ir dvasinė kultūra, skelbiama nemažas pluoštas tautosakos.