Vaclovas Mikailionis — Japonijos mitai ir legendos

pagal |

Vaclovas Mikailionis — Japonijos mitai ir legendos

Serija: „Pasaulio mitai #2“.

Siekiant kuo nuosekliau atskleisti japonų tautos mitinės sąmonės raidą padavimai knygoje suskirstyti į tris dalis. Pirmojoje – „Dievų kelias – sinto“ atskleidžiama „gimtinės dievų“ veikla. Antroji dalis – „Budos kelias – budsudo“. Tai sakmės apie atpildą dar šiame gyvenime už gerus ir blogus darbus. Trečioji dalis – „Dievų keliai ir klystkeliai“. Knygoje yra parengėjo žodis, aiškinamasis žodynėlis, tradicinė senovės Japonijos valdovų chronologija ir kt.