Tom Godwin & T. D. Thomas & Robert Anson Heinlein & Alan Innes & Murray Leinster & Henry Beam Piper & Ray Bradbury — Amerikos rašytojų moksliniai fantastiniai apsakymai

pagal |

Tom Godwin & T. D. Thomas & Robert Anson Heinlein & Alan Innes & Murray Leinster & Henry Beam Piper & Ray Bradbury — Amerikos rašytojų moksliniai fantastiniai apsakymai

Pasisemk kantrybės, skaitytojau! Mes leidžiamės į drąsią kelionę po amerikiečių mokslinės fantastikos džiungles. Keliausime kaip tyrinėtojai, braudamiesi į tankumynus, kur tarp kibių lianų, kraugeriškų orchidėjų ir nuodingų dyglių, tarp brūzgynų gūdumos ir pelkių klampynės galima rasti įdomiausių tvarinių, sukurtų proto žaismo, o kartais pasitaikys ir aitrus kinmedis, išugdytas širdies kartėlio. Į tas džiungles verta skverbtis, norint geriau suprasti, kas šiandien jaudina amerikiečius, kurių tarpe jau nemaža esama žmonių, ieškančių kelio iš neįžengiamos tankynės. Tačiau dar retai mums tepavyks ką gero rasti, ir bekeliaudami užtiksime daug dalykų, liudijančių apie fantaziją, kupiną neapykantos ir beviltiškumo, apie fantaziją, neįstengiančią pakilti iki drąsios ir šviesios svajonės.
Taigi atverskime ryškius, akį rėžiančius knygų viršelius…

(Visited 5 times, 1 visits today)