Žymų Archyvai: 1981

Justas Paleckis — Mačiau skirtingas Vokietijas

Autorius savo kelionių įspūdžiuose pateikia daug žinių iš Vokietijos istorijos, ekonomikos, kultūros, atskleidžia sudėtingą šios šalies likimą, atspindi permainas Europoje, socializmo pozicijų stiprėjimą visame pasaulyje. Knygoje aprašomi susitikimai su VDR vadovais bei Federatyvinės Vokietijos politikais, pasakojama apie VDR ryšius su Tarybų Lietuva.

James Hadley Chase & Andrzej Zbych — Nuotykiniai užsienio rašytojų kūriniai

Serija: „Drąsiųjų keliai #133“. A. Zbycho romano „Kapitonas Kliosas” antra dalis (I d. – 1980m.) vaizduoja tolesnius lenkų žvalgo nuotykius hitlerininkų užnugaryje Antrojo pasaulinio karo metais. Anglų rašytojo Dž. H. Čeizo romane „Visas pasaulis kišenėje” (1958) vaizduojamas šarvuoto automobilio su pinigais pagrobimas. Autorius parodo, kaip kapitalistinis gyvenimo būdas žaloja žmones, ne vieną pastumia į nusikaltimų… Skaityti toliau »

Laurynas Kapočius — Senoji išeivija ir Lietuva

Klasinė, ideologinė ir politinė diferenciacija santykiuose su Lietuva (1868-1940 m.) Leidinys aprėpia lietuvių išeivijos raidą nuo pačios masinės emigracijos pradžios iki Antrojo pasaulinio karo glaudžiai siejant ją su mūsų krašto istorija. Aptariamų procesų klasifikavimas ir vertinimas marksistiniu požiūriu leidžia teisingiau išaiškinti pagrindines emigracinės istorijos tendencijas ir problemas.

Eduardas Mieželaitis — Miško pasaka

Jeigu jums teko kada eiti senuoju Kunigaikščių keliu į Nebūtiją… Vadinasi, jūs jį matėte – Žaliabarzdį Patriarchą, medinį Nebūtijos Sfinksą, Fenomeną, girios Monstrą, o jei paprasčiau – tiesiog Amžiną Ąžuolą. Juo prasideda ir baigiasi „Miško pasaka”, o kol ji gyvena, kol yra kas ją pamena, „Bus per amžius gyva Lietuva”, kaip sakoma įžanginiame eilėraštyje. Taigi,… Skaityti toliau »