Steponas Gečas — Steponas Darius kariuomenėje ir Lietuvos sporte

pagal |

Steponas Gečas — Steponas Darius kariuomenėje ir Lietuvos sporte

Serija: „Lietuvos kariuomenės istorija #7“.

Monografijoje, remiantis archyviniais ir literatūriniais šaltiniais, istoriniais tyrinėjimais nušvieičiama vieno transatlantinio „Lituanicos“  skrydžio didvyrių Stepono Dariaus indėlis į sportą kariuomenėje ir civiliniame gyvenime. Knyga gausiai iliustruota nuotraukomis bei dokumentais, tarp kurių yra ir neskelbtų. Pateikiami autentiški amžininkų prisiminimai apie S. Darių – sportininką. S. Darius pristatomas kaip sporto organizacijų kūrėjas, pirmojo stadiono Kaune statytojas, kelių sporto šakų propaguotojas ir žaidėjas; taip pat pateikiami jo atminimo įamžinimo ir darbų testinumo faktai.

Monografija parašyta ne vien grynu moksliniu, bet gyvu, publicistiniu stiliumi. Knyga turėtų būti įdomi kariškiams, studentams, moksleiviams, dėstytojams ir visiems, kuriems brangi krašto istorija