Stanislovas Abromavičius — Du Aleksandro Zapkaus gyvenimai

pagal |

Stanislovas Abromavičius — Du Aleksandro Zapkaus gyvenimai

Knygoje per leitenanto Aleksandro Zapkaus gyvenimą nupiešta plati Lietuvos patriotų pasipriešinimo okupacijai panorama nuo pat 1944 metų vasaros, kai jie ruošėsi atremti plūstančią sovietinę kariuomenę, tikėdamiesi jei ne sulaikyti antrosios okupacijos pradžios, tai bent garbingai jai pasipriešinti net ir savo gyvybės

auka.