Sophia James — Nuodėminga naktis

pagal |

Sophia James — Nuodėminga naktis

Antrasis trilogijos Kilmingieji Velingamai romanas

Niekuo neišsiskirianti dvidešimt aštuonerių Beatričė Mod Basingstouk nesitiki patikti kokiam nors vyrui, ypač tokiam gražuoliui kaip lordas Velingamas, su kuriuo tenka keliauti viena karieta.
Dėl pūgos pakeleiviai priversti naktį praleisti kartu. Dvi vienišos sielos ieško nusiraminimo viena kitos glėbyje. Įsižiebusi ugninga aistra nustebina juos abu.
O tada išaušta nauja diena…