Sax Rohmer — Daktaro Fu Mančo sugrįžimas

pagal |

Sax Rohmer — Daktaro Fu Mančo sugrįžimas

Mes išbėgome iš namų ir pasukome gazono link, kuris dabar atrodė kaip scena su šokančiais vaiduokliais. Mėnuo, kaip tyčia, vėl pasislėpė…
Tačiau mes gerai supratome, kad jo mirtį nešantis ginklas, paslėptas kažkur čia, medžių šakose, gali atlikti savo darbą ir išnykti, nepalikęs jokių pėdsakų.
Lėtai judėjome į prieki…