Ruta Sepetys — Tarp pilkų debesų

pagal |

Ruta Sepetys — Tarp pilkų debesų

Knygoje per vienos šeimos — Vilkų — likimą piešiama nežmoniška 1941 m. birželio 14 d. išvežtųjų gyvenimo panorama. Čia atsiskleidžia visos žmogaus prigimties spalvos — nuo tamsiausių iki šviesiausių. Ir net poliarinės nakties juodumoj, tarp pilkų debesų, šviečia vilties spindulėlis — sugrįžti, vėl susitikti… Tokią viltį puoselėja ir meilės sujungti, bet enkavedistų išskirti jaunuoliai — Lina ir Andrius.

Bene normaliausia recenzija

(Visited 3 727 times, 1 visits today)