Romualdas Lankauskas — Išbandymas laisve

pagal |

Romualdas Lankauskas — Išbandymas laisve

„Mano kartai ar dešimtmečiu jaunesniems R. Lankauskas buvo ir lieka vienu iš talentingiausių prozininkų, lemtingu, kad ir trumpu „atlydžio“ metu stovėjusių literatūros novatorių gretose, – rašė literatūros kritikas prof. dr. Petras Bražėnas, – kuriam be jokių avansų segtina mūsų prozos klasiko etiketė.“

Tą, be abejo, patvirtina ir knygoje publikuojamas solidus autoriaus išleistų knygų sąrašas, o tematinį rašytojo kūrybinių interesų lauką, kritišką menininko laikyseną ir esmingas nuostatas stebint daugelio dešimtmečių socialinį, politinį, kultūrinį gyvenimą puikiai reprezentuoja šios publicistinio pobūdžio knygos turinys. Čia nėra veidmainystės, skambių liaupsių valdžios šulams ar panegirikos tautos išrinktiesiems, – tai daugiausia skaudūs (ironiški ar grotesko persmelkti) tiesos, kurią suvokia į kompromisus nesileidžiantis, reiklus sau ir kitiems menininkas, paieškos žodžiai, regint netobulo mūsų gyvenimo absurdus ir smukusią moralę, iškreiptą elementarių vertybių sampratą, be išlygų reiškiant kūrėjo teisę kalbėti atvirai ir paliekant skaitytojui galimybę turėti savo požiūrį.

„Kiekvienu atveju knyga turėtų paskatinti pamąstyti apie daugelį dalykų, tiesiogiai susijusių su tolesniu mūsų brangiosios Lietuvos likimu, – teigia R. Lankauskas, – o juk nevalia nesijausti už tai atsakingiems.“

(Visited 1 times, 1 visits today)