Romualdas Karazija — Bangos, žmonės ir žvaigždės

pagal |

Romualdas Karazija — Bangos, žmonės ir žvaigždės

Serija: „Mokslas visiems #28“.

Tai trumpa įdomioji enciklopedija. Jos dešimt skyrių supažindina mus su supančiu pasauliu: nuo mikropasaulio iki Visatos, nuo gyvosios gamtos iki socialinių reiškinių. Pasakojimas pradedamas nuo negyvosios gamtos, kurios pagrindinius dėsnius aprašo fizika. Kituose skyriuose pereinama prie vis sudėtingesnių cheminių, geologinių, biologinių, visuomeninių reiškinių. O nyga baigiama žiniomis apieVisatą, jos sunkiai įsivaizduojamus mastus ir ypatingos galios procesus. Knygoje derinamas enciklopedijos sistematiškumas ir pažinimo intriga bei įdomybės. Kiekvienas skyrius pradedamas klausimais-mįslėmis, pateikiama daug iliustracijų.