Rokas Jarašius — Visata nori iš mūsų tobulėjimo

pagal |

Rokas Jarašius — Visata nori iš mūsų tobulėjimo

Ši knygelė tai – žingsnis į platesnį pasaulio, gyvenimo suvokimą. Apie suvokimą, kuris mokslo pasaulyje beveik neaptarinėjamas, bet tūkstantmečiais skelbiamas ir savaip interpretuojamas įvairiose dvasinėse praktikose. Šioje knygelėje pateikta informacija yra mano vidinio matymo (aiškiaregystės) pagalba gautos žinios, kurias naudoju kiekvieną dieną, padėdamas žmonėms siekti jiems savo tikslų. Mano tikslas – dvasinio ir materialaus pasaulio sujungimas. Kai žmogus tai padaro savo viduje, jis tampa sąmoningu ir kuria sąmoningą visuomenę. Toks žmogus žino, kas yra visatos dėsniai ir stengiasi jų nepažeisti, todėl jo gyvenime ateina sėkmė ir optimaliausi pasiekimai. Sąmoningumas neįmanomas be vidinio matymo, nes tik pažinus subtilius lygius galima juos sutvarkyti, dėl to keičiasi ir fizinis gyvenimas. Šiuos straipsnius rašiau tam, kad žmonės pažintų darbo su savimi teoriją, o žinant teoriją aš mielai padedu išmokti visa tai (ir dar daugiau) taikyti praktikoje, siekiant savo tikslų ir šalinant gyvenimiškas problemas.

Daugybė žmonių yra tikintys Dievu, subtiliu, dvasiniu pasauliu, o vidinis matymas iš tikinčio padeda tapti žinančiu.

Rokas