Rokas Flick — Išlikę karo verpetuose

pagal |

Rokas Flick — Išlikę karo verpetuose


„Išlikę karo verpetuose“ – pasakojimas, tęsiantis romano „Emma, pastoriaus duktė“ siužetinę liniją. Skaitytojams buvo įdomu, kaip klostėsi į Prūsų Lietuvą atvykusio zalcburgiečio pastoriaus Vilhelmo Langės ir jo šeimos likimas. Ankstesniame romane Vilhelmas, išduotas žmonos, su dukra ir vaikaičiu iškeliauja į nežinomą, tolimą ir atšiaurų lietuvninkų kraštą.

Romano „Išlikę karo verpetuose“ veiksmas vyksta beveik dviem dešimtmečiais vėliau. Dabar Prūsų Lietuva, kaip ir likusi karalystės dalis, dalyvauja kare, vėliau pavadintame Septynerių metų karu (1756-1763 m.), į kurį įsitraukė dauguma Europos valstybių. Lietuvininkų gyvenamas žemes niokoja carinės Rusijos kariuomenė. Krašto nelaimės neaplenkė ir su lietuvninkais Gariniais susigiminiavusių zalcburgiečių.

Nuo karo pradžios praėjus daugiau nei keturiems metams, Emmos ir jos vyro Edvino Garinių namuose susirenka giminaičiai ir garbingas svečias – Kionigsbergo (Karaliaučiaus) universiteto profesorius, studentų vadinamas Tutmoziu. Susirinkusieji kalbasi apie pragaištingus vykstančio karo įvykius, ir tyliai džiaugiasi, kad karo negandos iki šiol dar nepalietė Garinių šeimos. Bet netrukus po šio jaukaus pasisėdėjimo šeimą užgriūva nelaimės. Vienas Emmos sūnus prisijungia prie pasipriešinimo judėjimo, kito sūnaus laukia skaudi išdavystė, netikėta linkme pasisuka ir jų sesers likimas. Šiame įvykių verpete nepalūžta tik motina Emma – ji tampa šeimos guodėja ir patarėja.

Šis romanas, tęsiantis „Emma, pastoriaus duktė“ pasakojimą, tai keturių kartų istoriją. „Išlikę karo verpetuose“ – pasakojimas apie Mažąją Lietuvą ir šio krašto žmonių likimus. Vienas pagrindinių romano herojų, mokytojas Edvinas Garinis apibendrina: „Karas yra karas. Kad ir kas jį pradėjo ar kurstė, visada labiausiai kenčia niekuo dėti žmonės.“ Paprastų žmonių istorijos – šio istorinio romano siužeto pagrindas.

Robertas Flick – Lietuvos ekonomistas, habilituotas socialinių mokslų daktaras, rašytojas. Už romaną „Emma, pastoriaus duktė“ 2015 m. jam įteikta Ievos Simonaitytės vardo premija. Rokas Flick skaitytojui jau žinomas kaip romanų „Šiaurės Sachara“, „Paskutinis traukinys“, „Pradingę klajojančiam smėlyje“, „Emma, pastoriaus duktė“ autorius.