Rogen Zelazny & Thomas T. Thomas — Lokio kaukė

pagal |

Rogen Zelazny & Thomas T. Thomas — Lokio kaukė

TERORIZMO
IŠTAKOS AMŽIŲ GLŪDUMOJE!!!

Terorizmo
šmėkla buvo pradėta prieš tūkstantį metų akmenuotose Artimųjų Rytų dykvietėse.
Jos aukomis tapo Jeruzalės miestas, kryžiuočių ordino riteriai, musulmonų
kalifai bei Prancūzų revoliucijos dalyviai. O dabar ši terorizmo šmėkla
šliaužia per Jungtines Amerikos Valstijas…

PRANAŠIŠKAS
ROMANAS !