Robert A. Monroe — Galutinė kelionė

pagal |

Robert A. Monroe — Galutinė kelionė

Serija: „The Journeys Trilogy #3“.

„Šioje Visatoje mes ne vieni, o išėjimo iš kūno potyriai – tai ne beprotybės požymis.“
Tai pagrindinė mintis, kurią suvokiame perskaitę šią R. A. Monroe knygą „Galutinė kelionė“.

Pirmoji R. A. Monroe knyga „Kelionė anapus kūno“ (angl. „Journeys out of the body“) buvo išleista 1971 m. Antroji – „Tolimosios kelionės“ – (angl. „Far Journeys“) – 1985 metais. Jose autorius pasakoja apie savo keliones anapus kūno, kurios truko daugiau negu trisdešimt metų.
Išėjimo iš kūno praktika pagreitinto mokymosi Hemi-Sync metodais, visa, ką autorius ir jo įkurto įvairių sąmonės būsenų ir psichinių gebėjimų tyrinėjimo instituto kolegos bei tūkstančiai dalyvių patyrė erdvėse Anapus – R.A.Monroe knygų temos.

Ši, trečioji, autoriaus knyga „Galutinė kelionė“ truputį skiriasi. R. A. Monroe veiksmai išėjus iš kūno kryptingesni, jis atkakliai siekia suvokti egzistencijos prasmę ir tikslą – suvokti tai, be ko žmogaus siela negali nurimti. Autorius šį potyrį įvardija kaip Žinojimą.
Kaip ir pirmosiose knygose, čia aprašomi asmeniniai išgyvenimai, autorius pateikia savo astralinių kelionių nuotykius, susitikimus, pokalbius, pavojus ir atradimus, tačiau labiausiai jaudina tai, kad tokiose kelionėse galima pratęsti žemiškuosius sielos ieškojimus. Autorius dalijasi patirtimi, kaip tai pasiekti.

Iš anglų k. vertė Vaida Tupčiauskaitė