Rinktinė — Ar turi alibi? II

pagal |

Rinktinė — Ar turi alibi? II

Ar turi alibi? II – tai 2011 m. išleisto moksleivių kūrybos konkurso laureatų rinkinio Ar turi alibi? tęsinys. Mokiniai buvo kviečiami parašyti detektyvinio žanro istorijas. Šis konkursas turi ypatingą bruožą – buvo kviečiama rašyti kolektyviai. Taigi kūrinius rašė ne tik atskiri autoriai, bet ir didesnės ar mažesnės mokinių grupės, kuriose neretai buvo skirstomasi pareigomis: vieni rinko pasakojimui medžiagą, kiti rašė tekstą, treti taisė stilių ir t. t. Ši grupinė veikla ir plačios diskusijos ne tik kūrybinio rašymo, bet ir aktualiais socialiniais klausimais buvo vienas svarbiausių šio konkurso tikslų. Detektyvo žanras provokuoja kalbėti apie visuomenės skaudulius – mokiniai buvo raginami pasakoti apie jiems geriau pažįstamas, jų aplinkoje atsirandančias visuomenės problemas: patyčios mokykloje, alkoholizmas, narkotikai, emigracijos keliami iššūkiai ir pan. Šis žanras reikalauja ne tik aprašyti „visuomeninės sutarties“ pažeidimą, bet ir aiškintis nusikaltimo priežastis, rasti kaltuosius, taigi atstatyti minėtąją sutartį. Kitaip sakant, šio žanro pasakojimuose yra labai svarbus etinis autorių angažavimasis, nedviprasmiškas smerktinų įvykių vertinimas. Laimėtojų darbai „Baltų lankų“ leidykloje buvo suredaguoti ir paskelbti elektroninės knygos pavidalu.

(Visited 7 times, 1 visits today)