Ričardas Gavelis — Jauno žmogaus memuarai

pagal |

Ričardas Gavelis — Jauno žmogaus memuarai

Serija: „Populiarioji biblioteka #1“.

Romaną sudaro keturiolika laiškų, mirusio jauno žmogaus Leono Cipario rašomų iš anapus savo Mokytojui ir draugui Tomui Kelertui. Jo išpažintis yra kartu ir mūsų visų gyvenimo apmąstymas. Leonas mėgina išsiaiškinti, kokios jėgos (veikiančios ir mumyse) įstūmė mus ten, kur esame, kaip jos formuoja tautą ir asmenybę. Autoriaus personažas nebeišsitenka trimatėje erdvėje, todėl jo regimas blogis atsiskleidžia ne vien kaip etinis ar empirinis dydis, bet kaip metafizinė galia, nuolatos keičianti veidą, kurianti vis naujas struktūras, kurias atpažinti dar nereiškia – įveikti.