Reza Aslan — Jokio kito dievo, tik Dievas. Islamo ištakos, evoliucija ir ateitis

pagal |

Reza Aslan — Jokio kito dievo, tik Dievas. Islamo ištakos, evoliucija ir ateitis


„Jokio kito dievo, tik Dievas“ – vieno ryškiausių šių dienų Amerikos liberalių intelektualų knyga apie islamą, žyminti naują progresyviai mąstančių žmonių požiūrio į religiją posūkį.

Islamas – sparčiausiai plintanti religija, bet tebegaubiama neišmanymo ir baimės. Vakarų pasaulyje „islamo" etiketė vis dar lipdoma bet kam, kas svetima ir kelia nesaugumo jausmą. Kokia iš tikrųjų šio seno tikėjimo esmė? Tai karo ar taikos religija? Kuo Alachas skiriasi nuo žydų ir krikščionių Dievo? Ar šalys, kuriose daugiausia žmonių išpažįsta šią religiją, gali būti paremtos demokratinėmis vertybėmis – pliuralizmu ar žmogaus teisėmis?

Amerikiečių religijotyrininkas Reza Aslanas uždegančiai ir pagaviai išdėsto permainingą islamo esmę ir istoriją, argumentuotai paaiškina, kaip susiformavo „civilizacijų susidūrimo" mentalitetas, padaręs įtaką vakariečių požiūriui į islamą. Anot autoriaus, gyvename islamo reformacijos epochoje – šiam laikotarpiui būdingi sukrėtimai, panašūs į tuos, kuriuos prieš kelis šimtmečius patyrė krikščionių ir judėjų kultūros.

„Jokio kito dievo, tik Dievas“ – tai antroji R. Aslano knyga lietuviškai, žyminti šiuolaikiškai mąstančių žmonių požiūrio į islamą posūkį – tai požiūris, paremtą žiniomis, o ne išankstinėmis nuostatomis. Pirmojoje knygoje „Maištininkas. Jėzaus Nazariečio gyvenimas ir laikai" (kitos knygos, 2015) autorius atkūrė krikščioniškajai kultūrai neįprastą Jėzaus, kaip karingo maištininko, paveikslą.

Iš anglų kalbos vertė Zigmantas Ardickas

Turinys

Turinys

Pratarmė atnaujintam leidimui / 13
Prologas: monoteizmų susidūrimas / 17
Autoriaus pastaba / 27
Svarbiausių įvykių chronologija / 29
Žemėlapiai / 32

1. ŠVENTYKLA DYKUMOJE. Ikiislamiška Arabija / 35
2. RAKTŲ TURĖTOJAS. Muchamadas Mekoje / 54
3. PRANAŠO MIESTAS. Pirmieji musulmonai / 80
4. KOVA DIEVO NORIMU BŪDU. Džihado prasmė / J 05
5. TEISINGAI VEDAMIEJI. Muchamado įpėdiniai / 136
6. ŠI RELIGIJA YRA MOKSLAS. Islamo teologijos ir teisės raida / 168
7. KANKINIŲ PĖDOMIS. Nuo šyizmo iki khumainizmo / 200
8. SUTEPK SAVO MALDOS KILIMĄ VYNU. Sūfijų kelias 224
9. PRABUDIMAS RYTUOSE. Atsakas kolonializmui / 250
10. KŪPRINIMAS MEDINOS LINK. Islamiškos demokratijos paieška / 280
11. SVEIKI ATVYKI Į ISLAMO REFORMACIJĄ. Islamo ateitis 303

Žodynas / 319
Pastabos / 325
Naudoti veikalai / 349
Rodyklė / 359

(Visited 3 times, 1 visits today)