Rasa Gečaitė — Kelionė iš XXI į XIV a. su Giedriaus Kazimierėno „Algirdo pergale prie Mėlynųjų Vandenų“

pagal |

Rasa Gečaitė — Kelionė iš XXI į XIV a. su Giedriaus Kazimierėno „Algirdo pergale prie Mėlynųjų Vandenų“

„Versmės“ leidyklos 2012-2013 metų sandūroje išleista ir Vilniaus knygų mugėje–2013 pristatyta dr. Rasos Gečaitės knyga „Kelionė iš XXI į XIV a. su Giedriaus Kazimierėno „Algirdo pergale prie Mėlynųjų Vandenų“ – pirmasis numatomos naujos serijos „Lietuvos istorija šiuolaikinėje dailėje“ leidinys, kuriame Lietuvos istorija pristatoma per šiuolaikinio lietuvių tapytojo Giedriaus Kazimierėno (g. 1948 m.) 2009 m. nutapytą paveikslą „Algirdo pergalė prie Mėlynųjų Vandenų“, skirtą nepelnytai pamirštam bene didžiausiam Europoje XIV a. mūšiui – šlovingajai Lietuvos pergalei prieš Aukso ordos mongolus-totorius 1362 (ar 1363) metais. Išleista ne tik tradicinė popierinė knygos laida (tiražas 1500 egz.) – šią knygą kaip ir visas naujai išleidžiamas „Versmės“ leidyklos knygas taip pat galima skaityti ir elektroniniu formatu.
Knygos autorė dr. Rasa Gečaitė – meno istorikė, meno bei kultūros kritikė, publicistė. Dešimt metų mokslinį darbą yra dirbusi Lietuvos dailės muziejuje, dalyvavo bei skaitė pranešimus daugelyje tarptautinių konferencijų, nuolat kviečiama kaip ekspertė į įvairius tarptautinius renginius, bendradarbiauja spaudoje, radijuje bei televizijoje. Šiuo metu jos kaip mokslininkės pagrindinė tyrinėjimų sritis yra Lietuvos ir Europos XV–XVI a. meno ir karališkieji ryšiai.
Pasitelkusi senuosius metraščius, miniatiūras, žemėlapius, nuojautą ir vaizduotę, naujojoje knygoje autorė kviečia keliauti iš XXI a. dailininko G. Kazimierėno dirbtuvės į XIV a. prie paslaptingų Mėlynųjų Vandenų.
Ši knyga – tai kartu ir pažintis su prof. Giedriumi Kazimierėnu – tapytoju, Lietuvos dailės akademijos dėstytoju, 2011 m. apdovanotu Lietuvos Respublikos Vyriausybės kultūros ir meno premija, nuo 2005 m. kuriančiu monumentalių paveikslų ciklą Lietuvos istorijos tema.
Tai vienu metu ir meno, ir istorijos tyrinėjimų sintezė, kurioje publikuojami tekstai svarbūs ir svarūs tiek menotyros, tiek Lietuvos praeities tyrinėjimo, tiek edukaciniu požiūriu. Gilinimąsi į vieno autoriaus vieno paveikslo sukūrimą galima pavadinti savotiška kūrybos archeologija. Autorė kartu kelia daug drąsių istorijos hipotezių ir klausimų. Jaučiamas mokslininkės išmanymas ir užsidegimas, smalsumas ir tyrinėtojos aistra, kuria tikrai persiims ir knygos skaitytojai.
Kur G. Kazimierėno paveiksluose baigiasi istorija ir prasideda kūryba? Ką lemia šiųdviejų sričių darnus susiliejimas ir pagarbus dialogas? Kodėl dailininko sukurtų paveikslų ciklas pribloškia ne vien savo monumentalumu? Šie klausimai ragina knygos skaitytojus versti puslapį po puslapio ir patirti neprilygstamą intelektinį bei estetinį malonumą.
Leidinyje publikuojami prof. Antano Andrijausko, prof. Krescencijaus Stoškaus, prof. Juozo Algimanto Krikštopaičio, Rimanto Dichavičiaus, Liudviko Pociaus ir Jūratės Statkutės de Rosales tekstai apie monumentaliuosius dailininko darbus, taip pat knygą išleidusios „Versmės“ leidyklos vadovo Petro Jonušo pratarmė. Knygos straipsnyje „Kviečiu į tapytojo dirbtuvę“ pats dailininkas suteikia unikalią progą sužinoti paveikslo „Algirdo pergalė prie Mėlynųjų Vandenų“ gimimo istoriją.
Leidinys gausiai iliustruotas pristatomo G. Kazimierėno paveikslo bei jo eskizų reprodukcijomis (spaudai paruošė Daniel Samulevič), R. Dichavičiaus, J. Kliučiaus, S. Paškevičiaus, J. Valiušaičio fotografijomis, senųjų žemėlapių kopijomis, metraščių faksimilėmis. Knygos dailininkė Ona Liugailienė.
Leidinys, išleistas didžiosios pergalės prie Mėlynųjų Vandenų 650 metų jubiliejaus metais, yra dedikuojamas šiai iškiliai sukakčiai.