Rasa Čepaitienė — Postsovietinis tranzitas

pagal |

Rasa Čepaitienė — Postsovietinis tranzitas

Nauja, devintoji humanitarinių mokslų daktarės, kultūros istorikės Rasos Čepaitienės knyga, skirta komunistinės idėjos (pa)likimo aptarimui postsovietinėse šalyse. Tai daugiaaspektis tarpdisciplinis tyrimas, skirtas požiūrių į sovietinę epochą analizei itin plačiu geografiniu ir tematiniu pjūviais. Jo tikslas – ambicingas ir intelektualinių iššūkių nevengiantis mėginimas panagrinėti, kas gi per pastaruosius trisdešimt metų vyko buvusių sąjunginių SSRS respublikų atminimo kultūrose ir kultūros paveldo politikoje. Knygoje analizuojama, kaip sovietmečiu kurtas simbolinis kraštovaizdis, žlugus jį palaikiusiai sistemai, pamažu virto materialiosiomis ir nematerialiosiomis praėjusios epochos liekanomis. Jos šiandien (per)interpretuojamos, (per)vertinamos, pritaikomos, perdirbamos, komerciškai išnaudojamos, apleidžiamos ar ištrinamos, o dalis jų patenka ir į paveldosaugos ar muziejininkystės akiratį. Knygoje atskleista ir susisteminta daugybė naujos, platesniam skaitytojų ratui nežinomos ar menkiau žinomos informacijos. Gausią medžiagą suvaldyti autorei padeda ir kelionių į postsovietines valstybes patirtis, lankymasis daugelyje knygoje išsamiau aptariamų objektų ir muziejų. Tai padaro šį tyrimą svariu indėliu į postsovietinių studijų bendrai ir sovietinio paveldo Lietuvoje konkrečiai analizę, o aistras dažnai tebekeliančius pavienių epochos reliktų tvarkybos ar pašalinimo klausimus leidžia pamatyti platesnėje lyginamojoje perspektyvoje.