Rasa Bertašiūtė — Kaimo statyba: Suvalkija

pagal |

Rasa Bertašiūtė — Kaimo statyba: Suvalkija

„Kaimo statyba. Suvalkija“ – tai projekto „Etnografiniams Lietuvos regionams būdingų tradicinės architektūros pastatų, pastatų elementų katalogo parengimas ir pristatymas saugomose teritorijose“ ketvirtoji knyga, viso bus penkios knygos.

Šios architektūrinės studijos tikslas – aptarti kaimo architektūros tapatumo vertes, apibrėžti pagrindines nuostatas, kuriomis remiantis būtų plėtojamos naujos statybos saugomose teritorijose ir kitur. Siūlomi pavyzdžiai yra tarsi pradžiamokslis, kaip įsilieti į tradicijos tėkmę ir kurti šiandienai tinkamą architektūrą.

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos rūpesčiu parengtą leidinį apie Suvalkijos kaimo statybą sudaro keturios dalys: pirmoje apžvelgiama Suvalkijos tradicinės architektūros bruožai, antroje dalyje apibrėžiami pagrindiniai dėmenys, lemiantys regioninį vietos tapatumą ir statybos tradicijos tęstinumą. Pagal šiuos kriterijus suformuoti trečiosios dalies projektiniai pasiūlymai, o ketvirtoje dalyje pateikiamos praktinio įgyvendinimo sąlygos.

Leidinyje siekiama parodyti statinių įvairovę, Suvalkijai istoriškai būdingus, o ir šiandienos gyvenimui tinkančius tūrius bei formas. Suvalkija, dar vadinama Sūduva – lygumų kraštas, užimantis didžiąją Lietuvos Užnemunės dalį. Čia anksčiau nei kitur panaikinta baudžiava, kaimai išskirstyti į vienkiemius, o tai keitė ir mąstymo būdą, ir ūkininkavimo įpročius, ir kraštovaizdį. Darbštūs sumaniai besitvarkantys ūkininkai, dainingai kalbantys žmonės kūrė erdvias sodybas.

(Visited 3 times, 1 visits today)