Ramutė Gaučaitė & Aušra Kazlauskienė — Pradinių klasių mokinių kūrybiškumo ugdymas sprendžiant praktines problemas

pagal |

Ramutė Gaučaitė & Aušra Kazlauskienė — Pradinių klasių mokinių kūrybiškumo ugdymas sprendžiant praktines problemas

Metodiniame leidinyje apžvelgiama kūrybiškumo samprata ir jo trikdžiai, aptariama pradinių klasių mokinių mokymosi potencialo ir poreikių pažinimas ir atpažinimas, palankios ugdomosios aplinkos kūrimas, pateikiama praktinių patarimų, kurie naudingi atliekant kūrybines užduotis. Nagrinėjami metodai, skirti ugdyti pradinių klasių mokinių kūrybiškumo ir praktinius problemų sprendimo gebėjimus.

(Visited 63 times, 1 visits today)