Puhvel Jaan — Lyginamoji mitologija

pagal |

Puhvel Jaan — Lyginamoji mitologija

Serija: „Atviros Lietuvos knyga #12“.

Ši knyga yra ne tiek mokslo veikalas, kiek paskaitų kurso sąvadas. Nuo pat 1960-ųjų, kai Kalifornijos universiteto programose atsirado lyginamosios mitologijos kursas, dėsčiau šį dalyką jau ištisai studentų kartai, o mane patį šeštojo dešimtmečio klajonių metais su juo supažindino Geor- ges’as Dumėzilis Paryžiuje ir Stigas Wikanderis Upsaloje. Suvokdamas, koks nestabilus ir kintantis šis mokslas, aš ketvirtį amžiaus tenkinausi žodine savo kurso išraiška, daugelį kartų vis iš naujo atkurdamas jį per paskaitas ir mintyse, bet neskubėjau užrašyti – baiminausi, kad užfiksuotas tekstas išeis perdėm sustingęs ir nebrandus.