Pranas Treinys — Tėvai ir krikštatėviai

pagal |

Pranas Treinys — Tėvai ir krikštatėviai

Serija: „Sakmių romanas #1“.

Pirmoji sakmių romano knyga (antroji – „Laumės juosta“, 1976; trečioji – „Jievaro tiltas“, 1980, ketvirtoji – „Paparčio žiedas“, 1986; penktoji – „Septynios prakeiktos nuotakos“, 1995). Tai linksmos ir graudžios, neretai tragiškos Aukštaitijos istorijos, kuriose neatskiriamai susipynę išmonė ir tikrovė, realybė ir iliuzijos. Autorius, visada likdamas „už kadro“, kupinas žmogiško supratimo ir atlaidumo įvairioms silpnybėms, kurių kiekvienas sakmių herojus turi su kaupu. Iš to ir tragizmas, ir juokas pro ašaras Kukučių parapijoje.

(Visited 8 times, 1 visits today)