Povilas Gylys — Antiekonomika

pagal |

Povilas Gylys — Antiekonomika

Monografijoje, remiantis holistine ekonomine mintimi, nagrinėjamas antiekonomikos turinys ir jo reiškiniai – šešėlinė ekonomika, krizės, korupcija ir pan. Iš heterodoksinių pozicijų naujai, neįprastai aiškinami daugelis fundamentinių ekonomikos mokslo ir ekonominės politikos bei praktikos klausimų. Pasitelkus holistinę ekonominių sąvokų sistemą, kitu kampu pažvelgiama ir į tarptautinės ekonomikos reiškinius – globalizaciją, regioninę integraciją. Knyga skirta mokslo bendruomenei, studentams, politikams, viešojo administravimo specialistams, piliečiams, besidomintiems pasaulėžiūriniais, paradigminiais ekonominio gyvenimo klausimais.