Pierre Abélard — Abeliaro ir Eloyzos laiškai

pagal |

Pierre Abélard — Abeliaro ir Eloyzos laiškai

Serija: „Viduramžių biblioteka #2“.

Viduramžių įsimylėjėlių Abeliaro (garsaus to meto filosofo) ir Eloyzos (jaunutės jo mokinės) korespondencija, išlikusi kelių rankraščių pavidalu – vertingas literatūrinis ir istorinis šaltinis, leidžiantis geriau pažinti Viduramžių gyvenimą. Tai XIII a. pabaigos nuorašas, padarytas praėjus maždaug 150 metų po rankraštyje pasakojamų įvykių. Jį sudaro tokie tekstai: Abeliaro autobiografija „Mano nelaimių istorija“, parašyta fiktyvaus laiško, adresuoto nežinomam draugui, forma; Eloyzos „paguoda“, kurią ji nusiuntė Abeliarui, perskaičiusi į jos rankas atsitiktinai patekusią „Nelaimių istoriją“; trys asmeninio pobūdžio laiškai: Abeliaro – Aloyzai, Eloyzos – Abeliarui, Abeliaro – Aloyzai; trys objektyvaus administracinio pobūdžio laiškai: vienas Eloyzos, du Abeliaro. Laiškų tekstai pateikti lygiagrečiai lotynų ir lietuvių kalbomis. Pratarmę  Viduramžių lotyniškosios literatūros šedevras parašė Genovaitė Dručkutė.

(Visited 3 times, 1 visits today)