Petras Šatkus — Eolas: nuodėmės prakeikimas

pagal |

Petras Šatkus — Eolas: nuodėmės prakeikimas

Pagrindinis romano herojus Eolas Archontas keliauja per praeities, dabarties ir ateities erdves, kur šalia gėrio blogis, o vietoj tiesos jos imitacija, gyvenimo ir mirties konfliktinės situacijos. Veiksmas vyksta hiperbolizuotoje erdvėje, besiartinant Apokalipsei, kai net būtis lyg nusėdusios dulkės kelio pakrašty. Pagrindinis romano leitmotyvas Rusijos karas prieš Ukrainą. Pasinaudojęs savo kūrybinę vaizduotę bei gyvenimo patirtį, autorius sumaniai atskleidžia raudonojo nacizmo agresiją, kuri tariamai pateisina ne tik grobuoniškus tikslus, bet ir nacistinę tezę, jog tik intervencija, okupacija bei genocidas padeda kovoti prieš fašizmą bei įvairias jo apraiškas. Rašytojas nuvainikuoja Kremliaus agresorių nepaskelbto karo be taisyklių strategiją bei taktiką, apnuogina XXI amžiaus pasaulio tautų kovą prieš blogį ir agresorius.

Tai trisdešimt antras žinomo rašytojo Petro Šatkaus romanas, kur savita herojų menama realybė persipina su dabarties esatim, alegoriškom situacijom bei grotesku.