Petras Ruseckas — Baudžiava: atsiminimai, legendos, padavimai

pagal |

Petras Ruseckas — Baudžiava: atsiminimai, legendos, padavimai

Petro Rusecko surinkti žmonių pasakojimai apie baudžiavos laikus sudaro jų skaitytojui labai konkretų mūsų ano meto liaudies gyvenimo vaizdą. Apsčiai žinių apie ano meto kaimo žmones, jų papročius, drabužius, darbo įrankius ir t.t.