Peter Bamm — Nematoma vėliava

pagal |

Peter Bamm — Nematoma vėliava

Serija: „II Pasaulinis karas #37“.

Peter Bamm memuarų knyga „Nematoma vėliava. Vokiečių chirurgas Rytų fronte“ – išskirtinių autoriaus patirčių istorija, pasakojantis apie vokiečių armijos karo chirurgo darbą Rytų fronte per Antrąjį pasaulinį karą.

Knyga „Nematoma vėliava“ pirmą kartą pasirodė 1956 metais, tuomet ją kritikai vadino šedevru. P. Bamm tiesiog pamilo Rusijos kraštovaizdį, kuris buvo draskomas karo. Knygoje jis pasakoja apie kelią per stepes kaitrią 1941-ųjų vasarą, apie geliančias žiemas, kurios atrodė pavojingesnės net už karo kovas, Krymo kalvas ir Šiaurės Gruzijos kalnus, apie ilgą atsitraukimą ir kelionę nuo Staliningrado per Ukrainą, į Lenkiją ir Rytų Prūsiją.

Anot autoriaus, gamta ne itin paiso žmonių ir jų veiklos. Ryškus P. Bamm pasakojimas priverčia skaitytoją pajusti ir prakaitą, kaitriomis vasaros dienomis lipdantį akis, ir speigą, kandžiojantį odą ir geliantį kaulus vėjuotą žiemos vakarą klampojant per gilų sniegą. Autorius knygoje „Nematoma vėliava“ pasakoja ir apie jį supusius žmones – tuos, kurie pasirūpindavo atsargomis ir medikamentais, apie karo belaisvius bei pakeliui sutiktus civilius ir karo veteranus, nesugebančius susitaikyti su nacių režimo pralaimėjimu ir karo beprotybe.

Knygoje itin juntamas autoriaus išsilavinimas ir jo, kaip gydytojo ir kareivio, profesionalumas. Įdomu tai, kad autorius tarsi atsiriboja nuo nacių, juos akivaizdžiai laiko „kitais“, o save ir savo kolegas bei draugus laiko žmonėmis, turinčiais kur kas aukštesnius moralės standartus. Tačiau jis jokiu būdu neneigia žiaurumų, kurie vyko jo akivaizdoje.

Knygoje „Nematoma vėliava. Vokiečių chirurgas Rytų fronte“ P. Bamm pasakoja apie žydų kankinimus dujų kamerose ir įvykį, kai kaimo pakraštyje žydai buvo verčiami išsikasti duobę, į kurią ir buvo sumesti po sušaudymo. Apie pareigūną, kuris buvo įkalintas už tai, kad šį įvykį fotografavo. Apie komunistų persekiojimą ir negailestingą žudymą. Vienintelis autoriaus pasiteisinimas – protestuoti tuomet buvo beprasmiška. Jis susikoncentruodavo į chirurgo darbą, stengėsi gelbėti gyvybes. Vokiečių, rusų, krikščionių,  ateistų…

Peter Bamm (tikrasis vardas Curt Emmrich, 1897–1975) – vokiečių rašytojas, medikas. Ėjo savanoriu į Pirmąjį pasaulinį karą, vėliau studijavo mediciną ir kaip laivo gydytojas apkeliavo nemažai pasaulio. Antrojo pasaulinio karo metais buvo karo medikas Rytų fronte. Po karo daug rašė ir pasakojo apie savo patirtį.

Vertė Daiva Bičev