Norbertas Vėlius — Senovės baltų pasaulėžiūra

pagal |

Norbertas Vėlius — Senovės baltų pasaulėžiūra

Šiame darbe, remiantis archeologine, etnografine medžiaga, tautosaka, istorijos bei mitologijos šaltiniais, aptariami bendriausi baltų pasaulėžiūros bruožai, religija ir mitologija, išryškinami baltų visuomenės organizacijos ir kultūros dėsningumai.