Nestor Machno — Rusijos revoliucija Ukrainoje

pagal |

Nestor Machno — Rusijos revoliucija Ukrainoje

Nestoras Machno (1888–1934) – legendinis Ukrainos sukilėlis, savo krašto valstiečių gynėjas, meiliai vadintas „Batka“ (liet. – Tėveliu), 1918–1921 m. pietryčių Ukrainoje subūręs didžiulę anarchistinę bendruomenę, kurios užimta teritorija viršijo dabartinės Lietuvos plotą. N. Machno, įkūręs analogo žmonijos istorijoje neturėjusią „respubliką be valdžios“, vėliau pavadintą Machnovija, kovojo prieš visas to meto valdžias bei režimus – ir prieš Rusijos bolševikus, vadinamus „raudonaisiais“, ir prieš caro šalininkus, vadinamus „baltaisiais“, ir prieš Ukrainos nacionalistus, vadinamus „nepriklausomybininkais“. Jis kovojo prieš baltuosius, nes tikėjosi, kad Raudonoji armija padės įsteigti „laisvąsias tarybas”, o kai bolševikai įvedė raudonųjų komisarų diktatūrą, jis ėmė kautis ir prieš ją. Net ir šiandien prisimenamas garsusis „Batkos“ Machno šūkis: „Mušk baltuosius, kol paraudonuos; mušk raudonuosius, kol ateis į protą!“