Nerijus Milerius & Audronė Žukauskaitė & Jūratė Baranova & Kristupas Sabolius & Lukas Brašiškis — Kinas ir filosofija

pagal |

Nerijus Milerius & Audronė Žukauskaitė & Jūratė Baranova & Kristupas Sabolius & Lukas Brašiškis — Kinas ir filosofija

Kolektyvinėje monografijoje „Kinas ir filosofija“ pristatomi tyrimai, monografijos autorių atlikti 2011–2013 metais vykdant projektą „Filosofiniai kino meno tyrimai: prielaidos, tikslai, uždaviniai“. Analizuojamas kino ir filosofijos santykis, nagrinėjami montažo, tapsmo, tapatybės, kasdienybės, atminties, vaizduotės temų kinematografiniai ir filosofiniai aspektai. Monografija skirta filosofijos ir kino specialistams, taip pat visiems, besidomintiems kino filosofijos ir kino teorijos klausimais