Nathan David Wilson — 100 spintelių

pagal |

Nathan David Wilson — 100 spintelių

Pasakojimas apie Hario ir Harietos kelionę po paslaptingą spintelių pasaulį. Henriui Jorkui dvylika metų, ir jis visai nesidžiaugia, kad kurį laiką teks pagyventi pas dėdę mažame miestelyje. Ten didelis senas namas, trys pusseserės ir katinas – ramu, tylu ir nuobodu. Tačiau vieną naktį netikėtai pabudęs, Henris pamato keistą seneliuką, kurio name tikrai neturėtų būti. Kitą rytą jis lovoje randa tinko gabalėlių, o iš sienos, lėtai besisukdami, ima lįsti du rutuliai…Nukrapštęs tinką, Henris randa paslaptingas dureles. Jų, paslėptų po tinku, yra šimtas, visokių spalvų ir dydžių. Prikišęs ausį prie vienos, Henris gali girdėti, kaip lyja. Pažiūrėjęs į kitą, jis mato žydrą dangų ir auksinį smėlį! Ir greitai paaiškėja, kad tai – visai ne spintelės, o portalai į kitus pasaulius. Radę spintelių aprašymą ir kompasus, Henris ir smalsi jo pusseserė Henrieta neiškenčia ir leidžiasi į kelionę. Už durelių slypintys kiti pasauliai ir vilioja, ir gąsdina.

(Visited 21 times, 1 visits today)