Milan Kundera — Lėtumas

pagal |

Milan Kundera — Lėtumas

„Lėtumas“ (1995 m.) — tai pirmasis čekų rašytojo M. Kunderos, Prancūzijoje gyvenančio nuo 1975 m., romanas, parašytas prancūzų kalba. Jame pateikiama mūsų egzistencijos analizė. Kodėl lėtumo džiaugsmą pakeitė greitis, tapęs pagrindine ekstazės forma? Kur dingo anų dienų šlaistūnai — niekur neskubantys ir miegantys po žvaigždėmis? Kaip išnyko gundymo malonumai ir įsigalėjo orgazmo kultas? Tokius klausimus autorius kelia pasakodamas dvi meilės istorijas, kurias vieną nuo kitos skiria du šimtai metų.

(Visited 13 times, 1 visits today)