Mikelinskas, Jonas – Kada KODĖL taps TODĖL?

pagal |

Rašytojo Jono Mikelinsko publicistinė knyga aktuali mums visiems, nepriklausomai nuo tautybės ir įsitikinimų, ypač tiems, kuriuos jaudina lietuvių ir žydų santykiai. Autorius bando paaiškinti sau ir padėti suprasti kitiems, kas sukelia tokias tragedijas kaip holokaustas.

Pasaulyje tebesklando nebylūs tabu. Kol jie sklandys, kalbos apie atvirumą ir demokratiškumą, apie pilietiškumą ir nuoširdesnį tautų suartėjimą, apie jų, taip pat ir žmogaus teises bus neišsemiamos. Kol egzistuos tabu, kol egzistuos nenoras, nesugebėjimas suvokti ir ieškoti atsakymo į klausimą KODËL, tol egzistuos ir įtampas kėlusios civilizacinės trintys bei jų keliami, krauju srūvantys konfliktai, kokius visi šiandien pasaulyje regime.

O gal žmonijos prigimtis paženklinta suvokimo ribojimu?..

Įsitikinęs teigiu: rašytojas Jonas Mikelinskas savo publicistinei knygai Kada Kodėl taps todėl paaukojo gana ženklią dalį Dievo ir Gamtos jam duotų gyvenimo ir kūrybos atsargų. Rašytojo knyga visiems mums, nepriklausomai nuo tautybės ir įsitikinimų, yra labai aktuali. Ir pasirodė pačiu laiku. Aktuali tiems, kurie bylinėjamės dėl savo tautos tęstinumo, netgi dėl išlikimo…Aktuali tiems, kurie yra aktyviai įsijautę į visuomenės demokratinės kultūros, taip pat ir pasaulio piliečio savimonės sklaidą. O bene labiausiai ši knyga turėtų rūpėti tiems, kuriuos jaudina lietuvių ir žydų santykiai, ne visai normali jų padėtis…

Romualdas Grigas

(Visited 1 times, 1 visits today)