Midas Urbonavičius — Prekiautojai mirtimi

pagal |

Midas Urbonavičius — Prekiautojai mirtimi

Midas Urbonavičius gimė 1936 m. rugsėjo 1 d. Kaune. Augo vaikų namuose. Tėvai buvo ištremti į Vidurio Aziją.
Mido Urbonavičiaus gyvenimas glaudžiai susijęs su Rytų šalimis. Baigęs Dušanbės politechnikos institutą ir Teherano universitetą pradėjo verstis žurnalistine praktika, kurios nenutraukė iki šiol. Dirbo korespondentu Indijoje, Livijoje, Pakistane, Irane. Beveik septynerius metus dirbo Kuliabo laikraščio nuolatiniu korespondentu Afganistane. Vėliau — moksliniu redaktoriumi žurnale „Chajoti Dechot“, ryšių su užsienio šalimis atstovu darbo ir informacijos centre „Tabijat“. Buvo Londono laikraščio „Europos lietuvis“ Vidurio Azijoje bendradarbiu, dirbo pirmojo Tadžikistano prezidento R. Nabijevo patarėju.
Išleido šešias knygas; tadžikų, arabų, indų, rusų, ir lietuvių kalbomis. Grįžęs į Lietuvą 1995 metais dirbo politikos apžvalgininku dienraštyje „Diena“, vėliau — „Tauragės kurjerio“ redaktoriumi.