Mark Solonin — Birželio 25-oji: Kvailystė ar agresija prieš Suomiją?

pagal |

Mark Solonin — Birželio 25-oji: Kvailystė ar agresija prieš Suomiją?

Kaip galėjo klostytis mūsų tautos artimiausia ateitis, jei Lietuva būtų pasipriešinusi sovietinei okupacijai 1940 metais? Šį klausimą kėlė ir tebekelia politikai, mokslininkai, visuomenės veikėjai. Jis tarsi savaime kyla ir daugeliui kitų mūsų šalies piliečių. Kaip sektinas pavyzdys pirmiausia prisimenamas nepaprastas suomių tautos ryžtas ginant savo valstybę 1939–1940 m. Žiemos kare. Tačiau kur kas mažiau žinomas kitas Sovietų Sąjungos ir Suomijos karo etapas, kuris prasidėjo 1941 m. birželio 25 d. Suomių istoriografijoje jis vadinamasTęstiniu karu.
Daugelį dešimtmečių šis karas sovietinei visuomenei buvo „užmirštas“, „nežinomas“. Juk totalitarinėje valstybėje tirti ir aiškinti praeities įvykius yra tik valdančiosios viršūnėlės bei jos propagandinių struktūrų „teisė“. Todėl įsakyta šį karą užmiršti. Ir iš tiesų jis buvo tarsi užmirštas…
Žinomas dabarties istorikas Markas Soloninas mėgina nupūsti tas „užmaršties“ dulkes. Sensacingai nuskambėjusioje monografijoje kaip tik nagrinėjamos Suomijos karų su agresyvia raudonąja kaimyne aplinkybės, apžvelgiamas daugelio kovų vyksmas.

(Visited 11 times, 1 visits today)