Marija Gailienė — Gyvenimo juodraštis

pagal |

Marija Gailienė — Gyvenimo juodraštis

Knygoje minimos tolimos planetos ir mažas žmogus tarp jų. Aukštinamas išminties kelias ir parodoma pagundų klystkeliai. Akinama paslapčių lobiais ir akivarais. Mielais knygos personažais tampa raganos, vampyrai ir magai.
Visa tai praskrenda, įsiterpia, įsiaudžia, įsirašo į žmogaus gyvenimą. Ar persipina, pavergia ir sukausto žmogaus esmę.