Marguerite Yourcenar — Rytietiškos novelės

pagal |

Marguerite Yourcenar — Rytietiškos novelės

Marguerite a Yourcenar (1903–1987) — garsi prancūzų ir belgų rašytoja klasikė, intelektuale, pirmoji moteris, išrinkta Prancūzų akademijos nare (1980), daugelio romanų, esė, eilėraščių rinkinių autorė, istorikė, kritikė. Apsakymų rinkinys „Rytietiškos novelės” pirmą kartą pasirodė Prancūzijoje 1938 m. (angliškai išleistas 1986). Knygą sudaro dešimt apsakymų, kuriuose savitai interpretuojamos Rytų kultūros apraiškų turinčios legendos. Apsakymuose keliami klausimai apie žmogaus prigimtį ir jo laikyseną gyvenimo bei mirties atžvilgiu.