Lukjanenko, Sergej – Nakties sargyba

pagal |

Užslinkus nakčiai gaatvėse baisu.
Tačiau baimė kausto ne todėl, kad ima siautėti nusikaltėliai ar maniakai.
Kai užslenka naktis, į gatves medžioti išeina tie, kurie vadina save Kitais.
Tai-vampyra ir vilkolakiai, burtininka ir raganos.

Tie, Kiti, saulei nusileidus, įgyja ypatingas galias.
Tų Kitų nesužeidžia įprasti ginklai.
Gerai dar, kad „naktinius medžiotojus“ jau daugelį amžių priži0ri Nakties Sargyba.
Nakties Sargyba kovoja su Tamsps išperomis, tačiau negali pažeisti Sutarties,
pasirašytos kitados tarp Šviesiųjų ir Tamsiųjų…

(Visited 24 times, 1 visits today)